Certyfikacja, rejestracja, klasyfikacja – czyli o przepisach

Statki, łodzie i jachty podlegają rozmaitym przepisom dotyczącym w zasadzie każdego aspektu ich projektowania, budowy i eksploatacji. Są to przepisy administracji krajowej (Ministerstwo Infrastruktury,  Urzędy morskie)  określające np. wymagane wyposażenie ratunkowe i sygnałowe oraz minimalne uprawnienia członków załogi. Są przepisy dotyczące wymagań technicznych opracowane przez Polski Rejestr Statków (PRS) oraz przez Polski Związek Żeglarski (PZŻ), jak również dyrektywy unijne, konwencje międzynarodowe t.j. COLREG (Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu), MARPOL (o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki) i jeszcze kilka innych.

Projektując jacht skrojony dokładnie pod konkretnego klienta zawsze ważne jest dla nas gdzie i jako co jacht ten będzie zarejestrowany. Od tego zależy, pod które przepisy będzie podlegał.

Łodzie i jachty rekreacyjne wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywą unijną 2013/53/UE, zwaną potocznie dyrektywą RCD (Recreational Craft Directive). Producent wydając „deklaracje zgodności CE” gwarantuje, że jacht spełnia wszystkie wymagania tych norm. Przykładowo dla konstrukcji jest to norma PN-EN-ISO-12215, dla stateczności PN-EN-ISO-12217, dla widoczności ze stanowiska sterowania PN-EN-ISO-11591 i tak dalej. Moduł certyfikacji i wynikający z tego zakres inspekcji, stosuje się w zależności od kategorii projektowej.

W dyrektywie RCD określono cztery kategorie projektowe: A (siła wiatru powyżej 8°B i wysokość fali znaczącej powyżej 4 m); B (siła wiatru do 8°B i wysokość fali znaczącej do 4 m); C (siła wiatru do 6°B i wysokość fali znaczącej do 2 m); D (siła wiatru do 4°B i wysokość fali znaczącej do 0,3 m);

Natomiast łodzie rybackie i robocze muszą spełniać przepisy budowy i klasyfikacji wydawane przez towarzystwa klasyfikacyjne (np. PRS). Sprawdzeniu podlega w takim wypadku zarówno projekt jak i gotowa jednostka. Mierzone przez inspektora są główne wymiary jednostki w celu obliczenia GT (Gross Tonnage – pojemność rejestrowa brutto).

 

Jeżeli nie masz ochoty i czasu żeby samemu przedzierać się przez gąszcz ustaw, dyrektyw i przepisów w celu zarejestrowania albo certyfikowania jednostki, firma Night Sky Yachts z przyjemnością zrobi to za Ciebie – zapraszamy do kontaktu.