Certyfikacja, rejestracja, klasyfikacja – czyli o przepisach

Statki, łodzie i jachty podlegają rozmaitym przepisom dotyczącym w zasadzie każdego aspektu ich projektowania, budowy i eksploatacji. Są to przepisy administracji krajowej (Ministerstwo Infrastruktury,  Urzędy morskie)  określające np. wymagane wyposażenie ratunkowe i sygnałowe oraz minimalne uprawnienia członków załogi. Są przepisy dotyczące wymagań technicznych opracowane przez Polski Rejestr Statków (PRS) oraz przez Polski Związek Żeglarski (PZŻ), […]

Certyfikacja, rejestracja, klasyfikacja – czyli o przepisach Read More »